เครื่องสูบน้ำพลังมือสำหรับโรงเรียนหรือชุมชน

฿13,600
รายละเอียด

จัดส่งเครื่องสูบน้ำพลังมือซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การมีน้ำสะอาดใช้หมายถึงการป้องกันโรคที่มาทางน้ำ และยังเพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนหนังสือนานขึ้น แทนที่จะต้องเดินทางไกลไปตักน้ำจากแหล่งน้ำห่างไกลอีกด้วย


หมายเหตุ
เนื่องจากภารกิจหลักของเรา คือ การเร่งตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ๆ อย่างแท้จริง ในบางกรณี เราจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการเร่งด่วนมากกว่าในขณะนั้น ขอให้คุณมั่นใจว่า การสนับสนุนจากคุณกำลังช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแท้จริง

เด็ก ๆ จะได้รับของขวัญอย่างไร

ร้านของขวัญนี้มีสิ่งของที่ช่วยชีวิตเด็กได้จริง เมื่อคุณซื้อของขวัญแล้ว ของเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

campaign feature image

ขั้นตอนที่ 1

เลือกของขวัญ

campaign feature image

ขั้นตอนที่ 2

ยูนิเซฟจะส่งของขวัญช่วยชีวิตที่คุณเลือกไปยังที่ที่เด็กต้องการมากที่สุด

campaign feature image

ขั้นตอนที่ 3

แบ่งปันความภาคภูมิใจนี้กับเพื่อนและครอบครัว