UNICEF SHOP

ร่วมกันมอบของขวัญแห่งชีวิต
ให้แก่เด็กทุกคน

Shop Now

UNICEF SHOP

ร่วมกันมอบของขวัญแห่งชีวิต
ให้แก่เด็กทุกคน

Shop Now

ของขวัญแนะนำ

เด็ก ๆ จะได้รับของขวัญอย่างไร

ร้านของขวัญนี้มีสิ่งของที่ช่วยชีวิตเด็กได้จริง เมื่อคุณซื้อของขวัญแล้ว ของเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

campaign feature image

ขั้นตอนที่ 1

เลือกของขวัญ

campaign feature image

ขั้นตอนที่ 2

ยูนิเซฟจะส่งของขวัญช่วยชีวิตที่คุณเลือกไปยังที่ที่เด็กต้องการมากที่สุด

campaign feature image

ขั้นตอนที่ 3

แบ่งปันความภาคภูมิใจนี้กับเพื่อนและครอบครัว