ซองผ้าแคนวาส Teddy Blu

฿600
รายละเอียด

ซองผ้าแคนวาส Teddy Blu

บริจาคทุก 600 บาท เพื่อรับซองผ้าแคนวาส Teddy Blu เป็นของที่ระลึก​ เงินบริจาคของคุณสามารถจัดส่งกระเป๋านักเรียนแก่เด็กนักเรียน 5 คน​

เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการไปโรงเรียน เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับกระเป๋านักเรียนของยูนิเซฟเพื่อเอาไว้เก็บอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและสะพายไปโรงเรียนได้อย่างภาคภูมิใจ​

เนื่องจากภารกิจหลักของเรา คือ การเร่งตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ๆ อย่างแท้จริง ในบางกรณี เราจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการเร่งด่วนมากกว่าในขณะนั้น ขอให้คุณมั่นใจว่า การสนับสนุนจากคุณกำลังช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแท้จริง