ช่วยผู้ประสบภัยในปากีสถาน

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ผู้ประสบภัยกว่า 33 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติทางภูมิอากาศ

ฝนตกหนักจากมรสุมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และยาวนานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายใน 4 จังหวัดของปากีสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน  โดย 1 ใน 3 เป็นเด็ก

เหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักมากกว่าปกติในประเทศปากีสถาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจังหวัดบาลูจิสถาน

วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากร 6.4 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กกว่า 3.4 ล้านคน เด็ก ๆ และครอบครัวผู้ประสบภัยกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้เข้าถึงที่พักอาศัย น้ำดื่มสะอาด อาหาร บริการด้านสุขอนามัยและสิ่งจำเป็นด้านความช่วยเหลือการทางแพทย์ หากปราศจากความช่วยเหลือจากคุณ เด็ก ๆ จะต้องเผชิญกับความหิวโหยและเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางน้ำ เช่น อหิวาตกโรค ซึ่งอาจคร่าชีวิตเด็กเป็นจำนวนมาก

ช่วยผู้ประสบภัยในปากีสถาน

ผู้ประสบภัยกว่า 33 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติทางภูมิอากาศ

ฝนตกหนักจากมรสุมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และยาวนานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายใน 4 จังหวัดของปากีสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน  โดย 1 ใน 3 เป็นเด็ก

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักมากกว่าปกติในประเทศปากีสถาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจังหวัดบาลูจิสถาน

วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากร 6.4 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กกว่า 3.4 ล้านคน เด็ก ๆ และครอบครัวผู้ประสบภัยกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้เข้าถึงที่พักอาศัย น้ำดื่มสะอาด อาหาร บริการด้านสุขอนามัยและสิ่งจำเป็นด้านความช่วยเหลือการทางแพทย์ หากปราศจากความช่วยเหลือจากคุณ เด็ก ๆ จะต้องเผชิญกับความหิวโหยและเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางน้ำ เช่น อหิวาตกโรค ซึ่งอาจคร่าชีวิตเด็กเป็นจำนวนมาก

ยูนิเซฟกำลังทำงานในพื้นที่เพื่อจัดส่งความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างเร็วที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดและอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล รวมถึงการให้การศึกษา การดูแลด้านจิตสังคม และการให้เงินช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

ยูนิเซฟกำลังเร่งยกระดับการทำงานในพื้นที่เพื่อจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก ๆ และครอบครัว โปรดช่วยกันส่งความช่วยเหลือให้แก่เด็ก ๆ และครอบครัวผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้

โปรดช่วยยูนิเซฟส่งความช่วยเหลือไปยังเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในวิกฤต

โปรดช่วยยูนิเซฟส่งความช่วยเหลือไปยังเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในวิกฤต

โปรดช่วยยูนิเซฟส่งความช่วยเหลือไปยังเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในวิกฤต

เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นไปยังเด็ก ๆ และครอบครัวผู้ประสบภัย เช่น น้ำดื่มสะอาด อุปกรณ์การแพทย์ วัคซีน อาหารบำบัด และชุดสุขอนามัย