มาร่วมกับยูนิเซฟ NextGen วันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตเด็ก ๆ ทุกคน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

มาร่วมกับยูนิเซฟ NextGen วันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตเด็ก ๆ ทุกคน

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

#UNICEFNextGenThailand

ยูนิเซฟ NextGen คือกลุ่มผู้นำ ผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ซึ่งได้อุทิศทรัพยากร ความมุ่งมั่นและพลังของตนเองเพื่อสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยเด็ก ๆ ของยูนิเซฟ

สมาชิก NextGen จะระดมเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนรุ่นเดียวกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะตัวแทนของเด็ก ๆ กลุ่มเปราะบางที่สุดในโลก

NextGen ทำงานร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เด็ก สมาชิกโครงการจะทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในการระดมทุนและพัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ให้ คนรุ่นใหม่เหล่านี้คือนักกิจกรรม คือตัวแทนด้านสิทธิเด็ก และเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้นำโลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านมนุษยธรรม นำไปสู่วิธีการดำเนินงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อเด็ก ๆ ต่อไป

Klongtoey supplies
Klongtoey communities

เงินบริจาคของคุณจะนำไปช่วยการทำงานของยูนิเซฟเพื่อลดการแพร่ระบาด และบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงชุมชนคลองเตย ดังนี้

 • จัดส่งอุปกรณ์ป้องกันโรคกว่า 100,000 ชิ้น ไปยังชุมชนคลองเตย ซึ่งจะประกอบไปด้วย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยปกป้องเด็กและครอบครัว  ตลอดจนอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ชุมชนจากการแพร่ระบาด
   

 • จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงพยาบาลสนามที่รับดูแลเด็กเล็กโดยไม่มีพ่อแม่ หรือครอบครัวมาด้วย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความปลอดภัยตามมาตรการการปกป้องและคุ้มครองเด็ก
   

 • ด้วยความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดทำคู่มือสำหรับรัฐบาลไทยเรื่องการป้องกันการแยกคนในครอบครัวออกจากกันในกรณีที่ลูกหรือพ่อแม่ติดเชื้อ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแลจากครอบครัวมากที่สุด แทนที่จะต้องถูกแยกออกไปอยู่ในศูนย์ดูแล หรือโรงพยาบาลสนามเพียงลำพัง
   

 • โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ 3,500 กล่อง ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
   

 • สนับสนุนสายด่วนสำหรับชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น คำแนะนำเรื่องการกักตัว วิธีการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใครคือกลุ่มเสี่ยงบ้าง และการปฏิบัติตัวเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ

มาร่วมกับยูนิเซฟ NextGen วันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตเด็ก ๆ ทุกคน

มาร่วมกับยูนิเซฟ NextGen วันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตเด็ก ๆ ทุกคน

มาร่วมกับยูนิเซฟ NextGen วันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตเด็ก ๆ ทุกคน

มาร่วมกับยูนิเซฟ NextGen วันนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตเด็ก ๆ ทุกคน