ช่วยเด็กในอัฟกานิสถาน

โปรดบริจาคตอนนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในอัฟกานิสถาน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เด็ก ๆ ในอัฟกานิสถานต้องการความช่วยเหลือจากคุณอย่างเร่งด่วน

หลายปีที่ผ่านมา อัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายมากที่สุดสำหรับเด็ก ๆ สงคราม การทำลายล้าง และความสูญเสียกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวและชุมชนที่นี่ แต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่ยังคงมากขึ้นทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและส่งผลให้ความเป็นอยู่สำหรับเด็ก ๆ ยากลำบากยิ่งขึ้น

หลายล้านครอบครัวต้องอพยพ เด็กมากมายถูกกองกำลังควบคุมตัว และกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจากภาพความโหดร้ายที่ไม่ควรมีมนุษย์คนใดต้องเจอ

ขณะนี้ มีเด็กกว่า 100 คนที่เสียชีวิตและกว่า 1,000 คนที่บาดเจ็บสาหัส และยังมีเด็กอีกมากมายที่ต้องการอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

เด็ก ๆ ในอัฟกานิสถานไม่ควรต้องสูญเสียวัยเด็กของเขาไป เพราะวิกฤตอันโหดร้ายในครั้งนี้

พวกเขาต้องการการปกป้องคุ้มครองและความสงบสุขโดยเร็วที่สุด

ยูนิเซฟทำงานในอัฟกานิสถานมานานกว่า 65 ปี และจะยังคงทำงานต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ในปี พ.ศ. 2564 ยูนิเซฟได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชากรกว่า 1.7 ล้านคน แต่ยังมีประชากรอีกมากมายที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในวิกฤตใหม่ครั้งนี้

ยูนิเซฟกำลังเร่งขยายแผนการเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้านสุขอนามัยและโภชนาการต่าง ๆ

และเรามุ่งมั่นที่จะทำต่อไป

ช่วยเด็กในอัฟกานิสถาน

เด็ก ๆ ในอัฟกานิสถานต้องการความช่วยเหลือจากคุณอย่างเร่งด่วน

หลายปีที่ผ่านมา อัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายมากที่สุดสำหรับเด็ก ๆ สงคราม การทำลายล้าง และความสูญเสียกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวและชุมชนที่นี่ แต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่ยังคงมากขึ้นทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและส่งผลให้ความเป็นอยู่สำหรับเด็ก ๆ ยากลำบากยิ่งขึ้น

โปรดบริจาคตอนนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในอัฟกานิสถาน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

หลายล้านครอบครัวต้องอพยพ เด็กมากมายถูกกองกำลังควบคุมตัว และกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจากภาพความโหดร้ายที่ไม่ควรมีมนุษย์คนใดต้องเจอ

ขณะนี้ มีเด็กกว่า 100 คนที่เสียชีวิตและกว่า 1,000 คนที่บาดเจ็บสาหัส และยังมีเด็กอีกมากมายที่ต้องการอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

เด็ก ๆ ในอัฟกานิสถานไม่ควรต้องสูญเสียวัยเด็กของเขาไป เพราะวิกฤตอันโหดร้ายในครั้งนี้

พวกเขาต้องการการปกป้องคุ้มครองและความสงบสุขโดยเร็วที่สุด

โปรดช่วยเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในอันตราย

โปรดช่วยเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในอันตราย

ยูนิเซฟทำงานในอัฟกานิสถานมานานกว่า 65 ปี และจะยังคงทำงานต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ในปี พ.ศ. 2564 ยูนิเซฟได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชากรกว่า 1.7 ล้านคน แต่ยังมีประชากรอีกมากมายที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในวิกฤตใหม่ครั้งนี้ 

ยูนิเซฟกำลังเร่งขยายแผนการเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้านสุขอนามัยและโภชนาการต่าง ๆ

และเรามุ่งมั่นที่จะทำต่อไป
โปรดช่วยเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในอันตราย

เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟจัดหาบริการด้านสาธารณะสุขที่จำเป็น สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ อีกทั้งช่วยจัดหาอาหารบำบัดฉุกเฉินให้แก่เด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง รวมถึงการมอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน