ช่วยผู้ประสบภัยในยูเครน

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ไม่ควรมีเด็กคนไหนที่ต้องเสียชีวิต จากวิกฤตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ความขัดแย้งในยูเครนส่งผลทำให้เด็กและครอบครัวนับล้านคนตกอยู่ในอันตรายอันใหญ่หลวง 
ร่วมบริจาคกับยูนิเซฟ ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนไปยังประเทศยูเครน

ขณะนี้ เด็กกว่า 7.5 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศยูเครน

ความรุนแรงจากการใช้อาวุธต่าง ๆ ทำให้ระบบน้ำ โรงเรียน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และหากมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า

ช่วยผู้ประสบภัยในยูเครน

ไม่ควรมีเด็กคนไหนที่ต้องเสียชีวิต จากวิกฤตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ความขัดแย้งในยูเครนส่งผลทำให้เด็กและครอบครัวนับล้านคนตกอยู่ในอันตรายอันใหญ่หลวง ร่วมบริจาคกับยูนิเซฟ ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนไปยังประเทศยูเครน

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ขณะนี้ เด็กกว่า 7.5 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศยูเครน

ความรุนแรงจากการใช้อาวุธต่าง ๆ ทำให้ระบบน้ำ โรงเรียน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และหากมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า

ยูนิเซฟกำลังทำงานในพื้นที่เพื่อจัดส่งความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอย่างเร็วที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดและอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล รวมถึงการให้การศึกษา การดูแลด้านจิตสังคม และการให้เงินช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราเข้าถึงเด็กทุกคนที่กำลังตกอยู่ในอันตราย

การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราเข้าถึงเด็กทุกคนที่กำลังตกอยู่ในอันตราย

โปรดช่วยเด็กทุกคนที่ตกอยู่ในอันตราย

เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟจัดส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของผู้ประสบภัย เช่น น้ำสะอาด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด