บริจาคกับยูนิเซฟ รับแหวน PROMISE
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

บริจาคกับยูนิเซฟ รับแหวน PROMISE
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

บริจาคกับยูนิเซฟ รับแหวน PROMISE
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

- ร่วม PROMISE วันนี้ -

พร้อมรับแหวนที่แทนคำสัญญา ในการปกป้อง ดูแล และพร้อมเคียงข้างเด็กหลายล้านชีวิต

- ร่วม PROMISE วันนี้ -

พร้อมรับแหวนที่แทนคำสัญญา ในการปกป้อง ดูแล และพร้อมเคียงข้างเด็กหลายล้านชีวิต

- The PROMISE Ring -

แรงบันดาลใจจากเข็มกลัด
สำหรับคนท้อง

แหวน PROMISE
- The PROMISE Ring -
แหวน PROMISE

แหวนมากความหมาย

มาร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ พร้อมรับแหวน PROMISE
เพียงบริจาคกับยูนิเซฟทุก 3,000 บาท หรือเริ่มต้นบริจาคแบบรายเดือนวันนี้

เงินบริจาคทุก 3,000 บาทของคุณจะกลายเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์

เช่น ชุดปฐมพยาบาล อาหารบำบัดช่วยชีวิต เม็ดทำน้ำสะอาด วัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอื่นอีกมากมายเพื่อช่วยชีวิตเด็ก ๆ

หรือคุณสามารถบริจาคแบบรายเดือน
ที่แม้ยอดบริจาคต่อครั้งจะไม่มาก แต่มอบคุณค่าและอนาคตที่สดใสอย่างยั่งยืนกว่าให้แก่เด็ก ๆ
เพียงวันละ 15 บาท

หรือเดือนละ 450 บาท

หนังสือเด็กเกือบ 60 เล่ม

ให้กับห้องสมุดเคลื่อนที่

มาร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ พร้อมรับแหวน PROMISE
เพียงบริจาคกับยูนิเซฟทุก 3,000 บาท หรือเริ่มต้นบริจาคแบบรายเดือนวันนี้

เงินบริจาคทุก 3,000 บาทของคุณ
จะกลายเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์

เช่น ชุดปฐมพยาบาล อาหารบำบัดช่วยชีวิต เม็ดทำน้ำสะอาด วัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอื่นอีกมากมายเพื่อช่วยชีวิตเด็ก ๆ

หรือคุณสามารถบริจาคแบบรายเดือน
ที่แม้ยอดบริจาคต่อครั้งจะไม่มาก แต่มอบคุณค่าและอนาคตที่สดใสอย่างยั่งยืนกว่าให้แก่เด็ก ๆ
เพียงวันละ 15 บาท

หรือเดือนละ 450 บาท

หนังสือเด็กเกือบ 60 เล่ม

ให้กับห้องสมุดเคลื่อนที่

เพียงวันละ 20 บาท

หรือเดือนละ 600 บาท

อาหารบำบัดช่วยชีวิตกว่า 48 ซอง

เพื่อรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารรุนแรงได้ 1 เดือน

เพียงวันละ 40 บาท

หรือเดือนละ 1,200 บาท

เม็ดทำน้ำสะอาด เกือบ 4,800 เม็ด

สามารถเปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดได้ถึง 21,600 ลิตร

คำสัญญา

“แหวนวงนี้คือสัญลักษณ์แทนคำสัญญาของผม ที่จะยืนเคียงข้างสนับสนุนเด็ก ๆ ทุกคน อย่างเต็มความสามารถ ผมอยากส่งต่อคำสัญญานี้ให้กับทุกคน เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราหลายล้านคนร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็ก ๆ ได้”

– แบมแบม กันต์พิมุกต์

คำสัญญา

“แหวนวงนี้คือสัญลักษณ์แทนคำสัญญาของผม ที่จะยืนเคียงข้างสนับสนุนเด็ก ๆ ทุกคน อย่างเต็มความสามารถ ผมอยากส่งต่อคำสัญญานี้ให้กับทุกคน เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราหลายล้านคนร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเด็ก ๆ ได้” 

– แบมแบม กันต์พิมุกต์

โอกาส

“แอนโชคดีที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากคนรอบข้าง วันนี้ แอนจึงอยากมอบโอกาสให้แก่เด็ก ๆ บ้างในแบบที่ครั้งหนึ่งแอนเคยได้รับ” 

– แอน ทองประสม

การปกป้อง

“แหวนดีไซน์นี้ มาจากเข็มกลัดสำหรับคนท้อง แทนสัญลักษณ์แห่งการปกป้องเด็กหลายล้านคนทั่วโลก”

– มาริโอ้ เมาเร่อ

การช่วยเหลือ

“ผลิตได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ กับยูนิเซฟมานาน จึงเห็นว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ แหวนวงนี้จะเป็นคำมั่นสัญญา เพื่อร่วมกันปกป้องและช่วยเหลือเด็ก ๆ”

– เป๊ก ผลิตโชค Friend of UNICEF

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโลกที่น่าอยู่อาศัย

เด็กคือผู้แบกรับภาระยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงวิกฤตสภาพอากาศ

เกือบ 90% ของประชากรเด็กทั่วโลกต้องเผชิญกับมลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน และเด็กกว่า 330 ล้านคนกําลังเผชิญกับนํ้าท่วม โลกของพวกเขากำลังกลายเป็นสถานที่อันตรายต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นทุกวัน

มาร่วมปกป้อง และเดินเคียงข้างเด็ก ๆ ไปด้วยกัน

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโลกที่น่าอยู่อาศัย

เด็กคือผู้แบกรับภาระยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงวิกฤตสภาพอากาศ

เกือบ 90% ของประชากรเด็กทั่วโลกต้องเผชิญกับมลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน และเด็กกว่า 330 ล้านคนกําลังเผชิญกับนํ้าท่วม โลกของพวกเขากำลังกลายเป็นสถานที่อันตรายต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นทุกวัน

มาร่วมปกป้อง และเดินเคียงข้างเด็ก ๆ ไปด้วยกัน

For every child, a PROMISE

* ของที่ระลึกจะจัดส่งเดือนที่ 3 หลังจากที่คุณให้คำสัญญาว่าจะเป็นผู้บริจาครายเดือนกับยูนิเซฟ

** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้า

For every child, a PROMISE

* ของที่ระลึกจะจัดส่งเดือนที่ 3 หลังจากที่คุณให้คำสัญญาว่าจะเป็นผู้บริจาครายเดือนกับยูนิเซฟ

** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้า