ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต เด็กที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

เงินบริจาคของคุณ จะช่วยจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดกว่า 2,000 เม็ด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดได้ถึง 9,000 ลิตรให้เด็ก และครอบครัวที่ขาดแคลน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต เด็กที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

เงินบริจาคของคุณ จะช่วยจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดกว่า 2,000 เม็ด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดได้ถึง 9,000 ลิตรให้เด็ก และครอบครัวที่ขาดแคลน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต เด็กได้รับน้ำดื่มที่สะอาด

บริจาคเพื่อช่วยชีวิตเด็กให้ได้รับน้ำดื่มสะอาด

เด็ก 190 ล้านคน กำลังเผชิญวิกฤตจากภัยที่เกิดจากน้ำ

สำหรับเรา น้ำสะอาดหนึ่งแก้วอาจเป็นสิ่งที่หาดื่มได้ง่าย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหลายล้านคนทั่วโลก
10 ประเทศในทวีปแอฟริกากำลังเสี่ยงต่อภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งได้แก่การขาดแคลนน้ำสะอาด การเข้าไม่ถึงระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย และภัยอันตรายที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

สำหรับเรา น้ำสะอาดหนึ่งแก้วอาจเป็นสิ่งที่หาดื่มได้ง่าย แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหลายล้านคนทั่วโลก
10 ประเทศในทวีปแอฟริกากำลังเสี่ยงต่อภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งได้แก่การขาดแคลนน้ำสะอาด การเข้าไม่ถึงระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย และภัยอันตรายที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความไม่ปลอดภัยทางน้ำและได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ ประเทศในเขตรอยต่อซาเฮลยังต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงและการสู้รบ ซึ่งส่งผลให้เด็ก ๆ เข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลได้ยากขึ้นไปอีก


ราว 1 ใน 3 ของเด็กจำเป็นต้องเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ที่บ้าน และกว่า 2 ใน 3 ต้องการเข้าถึงบริการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ การล้างมือก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก มีเด็กกว่า 3 ใน 4 คนไม่สามารถล้างมือให้ถูกสุขลักษณะได้เนื่องจากไม่มีน้ำและสบู่ที่บ้าน

ประเทศเหล่านี้จึงกำลังเผชิญความสูญเสียจากการที่เด็กต้องเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลและสุขอนามัย เช่น โรคท้องร่วง 

มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีกว่า 1,000 คนทั่วโลกที่เสียชีวิตทุกวันจากโรคที่เกี่ยวกับน้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย
การขาดแคลนน้ำดื่มทําให้ชีวิตของเด็ก ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยง

เราสามารถช่วยชีวิตเด็ก ๆ ด้วย หนึ่งทางออกง่าย ๆ ด้วยการเป็นผู้บริจาครายเดือนกับยูนิเซฟ

เม็ดทำน้ำสะอาดสามารถเปลี่ยนน้ำสกปรก 5 ลิตรให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้ในไม่กี่นาที เม็ดทำน้ำสะอาดนี้ใช้ง่าย และสามารถช่วยปกป้องเด็ก ๆ ให้ปลอดภัย

เม็ดทำน้ำสะอาด
เพียงวันละ 10 บาท

หรือ เดือนละ 300 บาท เงินบริจาคของคุณสามารถช่วยยูนิเซฟจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดให้แก่ 4 ครอบครัวได้ในแต่ละเดือน

ความช่วยเหลือจากคุณช่วยให้อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้าง?


ในปี 2565 ยูนิเซฟได้ส่งน้ำสะอาดและให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชากรกว่า 26 ล้านคน  
และเรายังทํางานในกว่า 100 ประเทศ เพื่อจัดส่งน้ำสะอาดไปให้เด็ก ๆ และครอบครัว

ความช่วยเหลือจากคุณช่วยให้อะไรเกิดขึ้นแล้วบ้าง?


ในปี 2565 ยูนิเซฟได้ส่งน้ำสะอาดและให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชากรกว่า 26 ล้านคน  
และเรายังคงทํางานในกว่า 100 ประเทศ เพื่อจัดส่งน้ำสะอาดไปให้เด็ก ๆ และครอบครัว

ร่วมเป็นผู้บริจาครายเดือนกับยูนิเซฟเพื่อช่วยชีวิตเด็กและครอบครัวจากวิกฤตนี้

ไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องเสียชีวิตเพียงเพราะขาดแคลนน้ำสะอาด ความช่วยเหลือจากคุณสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้
ไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องเสียชีวิตเพียงเพราะขาดแคลนน้ำสะอาด ความช่วยเหลือจากคุณสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้