ร่วมมือกันช่วยยูนิเซฟ มอบกล่องมหัศจรรย์เพื่อช่วยให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ดำเนินต่อไปในช่วงที่เกิดวิกฤต

วิกฤตการณ์โควิด-19 คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก ๆ มากมายในกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดหรือในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ ไม่มีโอกาสเล่นและการเข้าถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการสมองที่เหมาะสม

โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด

ร่วมมือกันช่วยยูนิเซฟ มอบกล่องมหัศจรรย์เพื่อช่วยให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ดำเนินต่อไปในช่วงที่เกิดวิกฤต

วิกฤตการณ์โควิด-19 คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก ๆ มากมายในกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดหรือในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ ไม่มีโอกาสเล่นและการเข้าถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการสมองที่เหมาะสม

โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาในช่วงยากลำบากนี้

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาในช่วงยากลำบากนี้

ยูนิเซฟไม่หยุดทำ
จนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

โลโก้แคมเปญจ์กล่องมหัศจรรย์

เงินบริจาค 1,000 บาทของคุณ จะสามารถมอบกล่องมหัศจรรย์ได้หนึ่งกล่อง ต่อหนึ่งครอบครัว กล่องมหัศจรรย์จะประกอบไปด้วย

ตัวต่อรูปสัตว์
ตัวต่อรูปสัตว์
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ลูกบอลหลากสี
ลูกบอลหลากสี
ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการ
ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการ
สมุดวาดรูป สมุดระบายสี พร้อมสีเทียน
สมุดวาดรูป สมุดระบายสี พร้อมสีเทียน
หนังสือนิทานระบายสีภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
หนังสือนิทานระบายสีภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
คู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยสีภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
คู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยสีภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ

หนังสือนิทาน สมุดระบายสี พร้อมด้วยของเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะทั้ง 7 ด้านของเด็ก

สติปัญญา

สร้างสรรค์

ภาษา

จริยธรรม

อารมณ์

สังคม

เคลื่อนไหว

ในวันที่มืดหม่นจากสถานการณ์โควิด-19 ยูนิเซฟหวังให้กล่องมหัศจรรย์ได้เป็นแสงสว่างเล็ก ๆ ในใจ ของเด็ก ๆ และพ่อแม่ทุกครั้งที่กล่องมหัศจรรย์เปิดออก

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
เงินบริจาค 1,000 บาทของคุณ จะสามารถมอบกล่องมหัศจรรย์ได้หนึ่งกล่อง ต่อหนึ่งครอบครัว ที่ประกอบด้วยของเล่นที่เหมาะสม และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงคู่มือผู้ปกครอง ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ในวันที่มืดหม่นจากสถานการณ์โควิด-19 ยูนิเซฟหวังให้กล่องมหัศจรรย์ได้เป็นแสงสว่างเล็ก ๆ ในใจ ของเด็ก ๆ และพ่อแม่ทุกครั้งที่กล่องมหัศจรรย์เปิดออก

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
เงินบริจาค 1,000 บาทของคุณ จะสามารถมอบกล่องมหัศจรรย์ได้หนึ่งกล่อง ต่อหนึ่งครอบครัว ที่ประกอบด้วยของเล่นที่เหมาะสม และจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงคู่มือผู้ปกครอง ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้