ทุกนาทีคือชีวิต ต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ กับ BOX OF LIFE
Around 1.9 billion children could be left behind

The world is still grappling with the effects of multiple crises – COVID-19, climate change, conflict, and economic crises.

We must act now.

Around 1.9 billion children could be left behind

The world is still grappling with the effects of multiple crises – COVID-19, climate change, conflict, and economic crises.

We must act now.

Conflicts, natural disaster, economic crises, climate change, and the after-effects of the pandemic are cutting children off from their chance to thrive.
If we don’t act now, we risk losing millions of lives to easily preventable causes like disease, poor nutrition, and unsafe water.

        ยังมีเด็กมากมายในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เด็กอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง และอีกกว่า 23 ล้านคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพราะขาดวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น แต่เราร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ ได้ ด้วย UNICEF Box of Life

อย่าปล่อยให้ "การสูญเสีย" กลายเป็นเรื่องปกติ
Water is life. A glass of clean water is easily available to most of us, but 2.2 billion people worldwide still lack access to safe drinking water.

But when water is unsafe and sanitation poor or nonexistent, water can kill. Universal access to safe drinking water is a fundamental need and human right.

Please donate to provide safe drinking water to children and protect their lives from waterborne diseases.

Select BOX OF LIFE
“Water is life.”

A glass of clean water is easily available to most of us, but 2.2 billion people worldwide still lack access to safe drinking water. But when water is unsafe and sanitation poor or nonexistent, water can kill. Universal access to safe drinking water is a fundamental need and human right. Please donate to provide safe drinking water to children and protect their lives from waterborne diseases.

Select BOX OF LIFE

ร่วมบริจาคกล่อง
Box of Life พิเศษ
แบบ BOX SET

รับฟรี! กระเป๋า shopping จาก UNICEF
(White / Size L)

กระเป๋ายูนิเซฟ box of life 2022 รูปที่ 1

Donate a special
BOX SET today

Receive 'Live to Inspire' bags and pins

ร่วมบริจาคกล่อง
Box of Life
แบบ BOX SET

รับฟรี! กระเป๋า shopping จาก UNICEF
(White / Size L)

กระเป๋ายูนิเซฟ box of life 2022 รูปที่ 1

Donate a special
BOX SET today

Receive 'Live to Inspire' bags and pins

Together, we can give
children in Thailand and around the world the gift of life.
฿

UNICEF is charitable organization No. 315 in the Ministry of Finance's official list. Your contribution is tax deductible.

*Due to some delays in the production process, please allow us to deliver your shipment after the new year. We sincerely apologize for the inconvenience.

Together, we can give
children in Thailand and around the world the gift of life.
฿

UNICEF is charitable organization No. 315 in the Ministry of Finance's official list. Your contribution is tax deductible.

*Due to some delays in the production process, please allow us to deliver your shipment after the new year. We sincerely apologize for the inconvenience.

Your kind support will help bring UNICEF the gift of hope to those in need.
Life-saving therapeutic food

In 2022 alone, UNICEF delivered 1.5 billion sachets of life-saving therapeutic food to help children in 76 countries. That's enough to treat 10 million children! UNICEF is the world's top supplier of life-saving therapeutic food to children. 

UNICEF Box of Life is divided into three types, to provide support where humanitarian assistance is most needed.
Survival Kit

Box of Life – Survival Kit
This box will provide 120 sachets of life-saving therapeutic food, water purification tablets for more than 30,000 litres of safe water and a thermal blanket to keep children warm and healthy.
 

กล่องสู้โควิด-19

Box of Life – Hygiene Kit
This box will provide an essential hygiene kit such as water buckets, soap and water purification tablets to cover children’s needs.

กล่องวัคซีนเด็ก

Box of Life – Vaccine Set
Thisbox will provide essential basic vaccines for children, such as measles, tetanus and polio vaccines. An immunization schedule helps protect infants and children by providing immunity early in life, before they are exposed to potentially life-threatening diseases.

...
BOX OF LIFE
BOX SET

You can select a Box of Life BOX SET that provides all three types of life-saving supplies at 5,000 THB.
 

BOX OF LIFE
BOX SET

You can select a Box of Life BOX SET that provides all three types of life-saving supplies at 5,000THB.

Disclaimer: It is our core purpose to respond to the actual needs of children. In some circumstances, we may need to replace items in your selected BOX OF LIFE with other essential items that are needed more to save and protect children’s lives. Please be assured that your contribution will make a difference.

Survival
Hygiene
Vaccine
BOX SET
Survival
Hygiene
Vaccine
BOX SET