฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เรื่องราวและความอบอุ่นของแหวน PROMISE

จากสัญลักษณ์แห่งการปกป้อง สู่ตัวแทนของอ้อมกอด และคำสัญญา
ทุกครั้งที่สวมแหวนนี้ คุณกำลังโอบกอดเด็ก ๆ ทั่วโลก

จากสัญลักษณ์แห่งการปกป้อง สู่ตัวแทนของอ้อมกอด และคำสัญญา
ทุกครั้งที่สวมแหวนนี้ คุณกำลังโอบกอดเด็ก ๆ ทั่วโลก

WHY PROMISE ?
WHY NOW?
คำสัญญาที่มีค่ายิ่งกว่าครั้งไหน ๆ

ภัยพิบัติ ความอดอยาก ความขัดแย้ง และวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชีวิตของเด็ก ๆ ตกอยู่ในอันตราย พวกเขาสูญเสียชีวิตประจำวันอันแสนสงบ อนาคตที่สดใส และใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้

วิกฤตเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องต่อสู้กับภัยแล้ง ความหิวโหย หรือยังเข้าไม่ถึงอาหารที่มีประโยชน์ การศึกษาที่มีคุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อมที่ดี

WHY PROMISE ?
WHY NOW?
คำสัญญาที่มีค่ายิ่งกว่าครั้งไหน ๆ

ภัยพิบัติ ความอดอยาก ความขัดแย้ง และวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชีวิตของเด็ก ๆ ต้องตกอยู่ในอันตราย พวกเขาสูญเสียชีวิตประจำวันอันแสนสงบ สูญเสียอนาคตที่สดใส และใช้ชีวิตเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้

วิกฤตเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เด็กหลายล้านคนทั่วโลกต้องต่อสู้กับภัยแล้ง ความหิวโหย หรือยังเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

"เด็ก 2,000 ล้านคน หรือเกือบ 90% ของประชากรเด็กทั่วโลก กําลังเผชิญกับมลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน กว่า 820 ล้านคนกําลังเผชิญกับคลื่นความร้อน ในขณะที่อีก 330 ล้านคนกําลังเผชิญกับนํ้าท่วม"

เด็กคือผู้แบกรับภาระยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีความเปราะบางมากกว่าผู้ใหญ่ต่อสภาพอากาศแบบสุดโต่ง มลพิษ และโรคระบาด แต่โลกยังกลายเป็นสถานที่อันตรายต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อให้คนรุ่นต่อไปยังสามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ ยูนิเซฟมุ่งมั่นในการวางแผนรับมือและส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากวิกฤตสภาพอากาศ

"เด็ก 2,000 ล้านคน หรือเกือบ 90% ของประชากรเด็กทั่วโลก กําลังเผชิญกับมลพิษในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน กว่า 820 ล้านคนกําลังเผชิญกับคลื่นความร้อน ในขณะที่อีก 330 ล้านคนกําลังเผชิญกับนํ้าท่วม"

เด็กคือผู้แบกรับภาระยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีความเปราะบางมากกว่าผู้ใหญ่ต่อสภาพอากาศแบบสุดโต่ง มลพิษ และโรคระบาด แต่โลกยังกลายเป็นสถานที่อันตรายต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ

เพื่อให้คนรุ่นต่อไปยังสามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ ยูนิเซฟมุ่งมั่นในการวางแผนรับมือและส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากวิกฤตสภาพอากาศ

เริ่มต้นบริจาคกับยูนิเซฟ ทุก 3,000 บาท หรือ บริจาคแบบรายเดือนในจำนวนต่อครั้งที่น้อยลง แต่ยั่งยืนกว่า
พร้อมรับแหวน PROMISE แทนคำสัญญาที่จะปกป้องและประคับประคองเด็ก ๆ ให้พ้นจากทุกวิกฤต
เริ่มต้นบริจาคกับยูนิเซฟ ทุก 3,000 บาท หรือ บริจาคแบบรายเดือนในจำนวนต่อครั้งที่น้อยลง แต่ยั่งยืนกว่า
พร้อมรับแหวน PROMISE แทนคำสัญญาที่จะปกป้องและประคับประคองเด็ก ๆ ให้พ้นจากทุกวิกฤต
เริ่มต้นบริจาคกับยูนิเซฟ ทุก 3,000 บาท หรือ บริจาคแบบรายเดือนในจำนวนต่อครั้งที่น้อยลง แต่ยั่งยืนกว่า
พร้อมรับแหวน PROMISE แทนคำสัญญาที่จะปกป้องและประคับประคองเด็ก ๆ ให้พ้นจากทุกวิกฤต
แหวน PROMISE

ลักษณะตัวเรือน: แหวนเปิด

วัสดุ: เงินแท้ .925

ขนาด: 6 และ 8 (ปรับได้เล็กน้อย)

แหวน PROMISE

ลักษณะตัวเรือน: แหวนเปิด

วัสดุ: เงินแท้ .925

ขนาด: 6 และ 8 (ปรับได้เล็กน้อย)

เงินบริจาคทุก 3,000 บาทของคุณ

สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งของเช่น ชุดปฐมพยาบาล อาหารบำบัดฉุกเฉิน เม็ดทำน้ำสะอาด วัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยชีวิตเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนได้

หรือ คุณสามารถบริจาคเงินต่อครั้งน้อยลงแต่ยั่งยืนกว่าได้

การบริจาคเล็กน้อยในทุกเดือนก็สามารถส่งต่อความอบอุ่นให้แก่เด็ก ๆ ได้ และยังเป็นการปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ และมอบอนาคตที่สดใสให้แก่พวกเขาได้เช่นกัน

หนังสือสำหรับเด็ก

เพียงวันละ 15 บาท หรือเดือนละ 450 บาท
เงินบริจาคของคุณจะสามารถซื้อหนังสือเด็กเกือบ 60 เล่มให้กับห้องสมุดเคลื่อนที่ได้

อาหารบำบัดฉุกเฉิน

เพียงวันละ 20 บาท หรือเดือนละ 600 บาท
เงินบริจาคของคุณสามารถซื้ออาหารบำบัดฉุกเฉินได้ 48 ซอง เพื่อรักษาเด็กที่กำลังจะเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงได้ทั้งเดือน

เม็ดทำน้ำสะอาด

เพียงวันละ 40 บาท หรือเดือนละ 1,200 บาท
เงินบริจาคของคุณสามารถจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดเกือบ 10,000 เม็ด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดได้กว่า 45,000 ลิตรให้เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน

* ของที่ระลึกจะจัดส่งเดือนที่ 3 หลังจากที่คุณให้คำสัญญาว่าจะเป็นผู้บริจาครายเดือนกับยูนิเซฟ
** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้า

หนังสือสำหรับเด็ก

เพียงวันละ 15 บาท หรือเดือนละ 450 บาท
เงินบริจาคของคุณจะสามารถซื้อหนังสือเด็กเกือบ 60 เล่มให้กับห้องสมุดเคลื่อนที่ได้

* ของที่ระลึกจะจัดส่งเดือนที่ 3 หลังจากที่คุณให้คำสัญญาว่าจะเป็นผู้บริจาครายเดือนกับยูนิเซฟ
** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้า

มอบคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ เพื่อชีวิตเด็กหลายล้านคน
มอบคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ เพื่อชีวิตเด็กหลายล้านคน