ร่วมส่งกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เงินบริจาคของท่านจะช่วยยูนิเซฟจัดส่งกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในสังคม
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมส่งกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เงินบริจาคของท่านจะช่วยยูนิเซฟจัดส่งกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในสังคม
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก ๆ มากมายในกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดหรือในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ ไม่มีโอกาสเล่นและการเข้าถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการสมองที่เหมาะสม

โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด

ร่วมมือกันช่วยยูนิเซฟ มอบกล่องมหัศจรรย์เพื่อช่วยให้โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ดำเนินต่อไปในช่วงที่เกิดวิกฤต

วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก ๆ มากมายในกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดหรือในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญ ไม่มีโอกาสเล่นและการเข้าถึงการสนับสนุนการเรียนรู้และการกระตุ้นพัฒนาการสมองที่เหมาะสม

โปรดช่วยยูนิเซฟจัดหากล่องมหัศจรรย์ ที่ประกอบด้วยของเล่นเหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-5 ขวบ รวมถึงคู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย เพื่อมอบให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูงสุด

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาในช่วงยากลำบากนี้

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาในช่วงยากลำบากนี้

สมองของเด็กมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในช่วง 6 ปีแรก การลงทุนในเด็กเล็กจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน เพราะนี่คือโอกาสทองของการสร้างทุนมนุษย์ แต่ยังมีเด็กปฐมวัยหลายล้านคนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

“กล่องมหัศจรรย์” เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มอบโอกาสเหล่านี้ให้แก่เด็ก ๆ

ยูนิเซฟวางแผนจัดส่ง “กล่องมหัศจรรย์” 7,000 กล่อง ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย 7,000 คน เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต

"การสร้างรากฐานเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็ก ๆ
เป็นเรื่องสำคัญ ที่เราทุกคนต้องร่วมมือกัน"

การสร้างรากฐานเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็ก ๆ
เป็นเรื่องสำคัญ ที่เราทุกคนต้องร่วมมือกัน
อานันท์ ปันยารชุน
ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟประเทศไทย


อานันท์ ปันยารชุน
ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

โลโก้แคมเปญจ์กล่องมหัศจรรย์

ในกล่องมหัศจรรย์ มีทั้งหนังสือ ของเล่น และอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ สร้างสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ตัวต่อรูปสัตว์
ตัวต่อรูปสัตว์
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ของเล่นฝึกทักษะการแยกรูปทรง
ลูกบอลหลากสี
ลูกบอลหลากสี
ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการ
ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการ
สมุดวาดรูป สมุดระบายสี พร้อมสีเทียน
สมุดวาดรูป สมุดระบายสี พร้อมสีเทียน
หนังสือนิทานระบายสีภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
หนังสือนิทานระบายสีภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
คู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยสีภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ
คู่มือผู้ปกครองที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยสีภาษาไทยและภาษาเมียนมาร์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ

หนังสือนิทาน สมุดระบายสี พร้อมด้วยของเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะทั้ง 7 ด้านของเด็ก

สติปัญญา

สร้างสรรค์

ภาษา

จริยธรรม

อารมณ์

สังคม

เคลื่อนไหว

ในวันที่มืดหม่น ยูนิเซฟหวังให้กล่องมหัศจรรย์ได้เป็นแสงสว่างเล็ก ๆ ในใจ ของเด็ก ๆ และพ่อแม่ทุกครั้งที่กล่องมหัศจรรย์เปิดออก

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เงินบริจาคของท่านจะช่วยยูนิเซฟจัดส่งกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในสังคม
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ในวันที่มืดหม่น ยูนิเซฟหวังให้กล่องมหัศจรรย์ได้เป็นแสงสว่างเล็ก ๆ ในใจ ของเด็ก ๆ และพ่อแม่ทุกครั้งที่กล่องมหัศจรรย์เปิดออก

รูปประกอบตัวเลือก 500 บาท
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เงินบริจาคของท่านจะช่วยยูนิเซฟจัดส่งกล่องมหัศจรรย์ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในสังคม
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้