ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อปกป้องเด็กทุกคน จากการระบาดของโรคโควิด-19
โปรดช่วยยูนิเซฟหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ เพื่อปกป้องเด็กทุกคน จากการระบาดของโรคโควิด-19

โปรดช่วยยูนิเซฟหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากการระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากการระบาดของโรคโควิด-19

- พิเศษสุด วันนี้! -

ร่วมกันมอบ “กล่องของขวัญ เพื่อสู้โควิด-19” ให้กับเด็ก ๆ พร้อมรับของที่ระลึกกับแคมเปญ UNICEF Box of Life

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ กับ Box of Life
- พิเศษสุด วันนี้! -

ร่วมกันมอบ “กล่องของขวัญ เพื่อสู้โควิด-19” ให้กับเด็ก ๆ พร้อมรับของที่ระลึกกับแคมเปญ UNICEF Box of Life

หรือ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของเด็ก ๆ และครอบครัว
ยูนิเซฟได้ประกาศระดมทุนกว่า 21,400 ล้านบาททั่วโลก เพื่อรับมือและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนที่จะรุนแรงไปมากกว่านี้ เราเร่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และครู และร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรและบุคลากรที่อยู่แนวหน้าในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย และได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ร่วมกันช่วยเหลือเด็ก ๆ จากวิกฤตโควิด-19 กับยูนิเซฟ 

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก และหากเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยเพียงพอแล้ว ยูนิเซฟจะนำเงินทุนที่เหลือเพื่อช่วยเด็กในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ยูนิเซฟไม่หยุดทำงานจนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ร่วมกันช่วยเหลือเด็ก ๆ จากวิกฤตโควิด-19 กับยูนิเซฟ 

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก และหากเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยเพียงพอแล้ว ยูนิเซฟจะนำเงินทุนที่เหลือเพื่อช่วยเด็กในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

"ยูนิเซฟไม่หยุดทำงานจนกว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19"

- เร่งด่วนที่สุด! -
เงินบริจาคของคุณจะช่วยยูนิเซฟลดการแพร่ระบาดและบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ยูนิเซฟมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 550 เครื่อง เพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

เครื่องผลิตออกซิเจนจะถูกกระจายไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ระบาดหนักทั่วประเทศ ยูนิเซฟมุ่งมั่นที่จะทำทุกทางเพื่อรักษาชีวิตและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้กับเด็กและครอบครัวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตนี้

ภารกิจรับมือโควิด-19 ในประเทศไทย

การรับมือและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการระบาดในวงกว้าง ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ๆ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาด

รูปกราฟฟิคสบู่และเจลล้างมือ
มอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนเพื่อรับมือโควิด-19
ยูนิเซฟลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของจำเป็นและจัดหาอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง และการดูแลจิตใจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่เด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน รวมถึงเด็กเร่ร่อน สถานพัฒนาและสถานดูแลเด็กพิการ สถานสงเคราะห์ฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติทั่วประเทศ
รูปกราฟฟิคหูฟังแพทย์
ผลิตและแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ตามช่วงวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา สถานบริการด้านสวัสดิการของรัฐ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ยูนิเซฟยังสนับสนุนหน่วยงานพันธมิตรที่ทำงานโดยตรงกับชุมชนที่เปราะบางที่สุดในบางพื้นที่ในการให้ความรู้ที่สำคัญในเรื่องการช่วยชีวิต
รูปกราฟฟิคกล้องวิดีโอ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เปราะบางที่สุด และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองทางสังคมให้แก่กลุ่มที่เปราะบางที่สุด
รูปกราฟฟิคน้ำยาตรวจโควิด-19
มอบน้ำยาตรวจโควิด-19 เครื่องผลิตออกซิเจน กล่องรักษาอุณหภูมิ และกระติกวัคซีน
เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพิ่มความสามารถของประเทศในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้
รูปกราฟฟิคตัวเล่นวิดีโอ
ผลิตวิดีโอและแผนภาพข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19
และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในสื่อและบนโซเซียลมีเดีย
รูปกราฟฟิคเจลล้างมือ
สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ
เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงการประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการให้ข้อมูลกับชุมชนดังกล่าวเป็นภาษาพม่า เขมร และลาว
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของยูนิเซฟ ในการรับมือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

การทำงานของยูนิเซฟเพื่อรับมือกับการระบาดของ โรคโควิด-19 ทั่วโลก

ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น ความต้องการของเด็กและครอบครัวก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยูนิเซฟทำงานเพื่อชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และลดผลกระทบของไวรัสที่มีต่อเด็ก ๆ ทั่วโลก ตั้งแต่การส่งมอบอุปกรณ์ดูแลสุขภาพไปจนถึงการให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤต

  • ​​จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานอย่างปลอดภัย
  • มอบวัคซีน สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ รวมทั้งการดูแลรักษาและการป้องกันแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
  • ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
  • สนับสนุนการดูแลสุขภาพจิต ความปลอดภัยของเด็ก และการป้องกันการใช้ความรุนแรงกับเด็ก
  • เตรียมมาตรการในการรับมือวิกฤตโควิด-19 ระลอกถัดไปที่อาจเกิดขึ้น และขยายความคุ้มครองทางสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉิน
  • ให้ความรู้และจัดทำข้อมูลสำคัญเรื่องการช่วยชีวิตและการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
  • ยูนิเซฟและพันธมิตรเป็นผู้นำโครงการ COVAX ซึ่งเป็นโครงการที่จัดหาและส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน
  • ยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนโครงการ COVID-19-Accelerator (ACT-A) ซึ่งเป็นการร่วมมือระดับโลกในการพัฒนา การผลิต และการเข้าถึงการทดสอบ การรักษา และวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมกัน
โปรดร่วมสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

"ยูนิเซฟขอขอบคุณที่คุณช่วยให้ยูนิเซฟสามารถทำงานเพื่อให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่รอดและมีสุขภาพแข็งแรงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงวิกฤตโควิด-19"

โปรดร่วมสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อปกป้องเด็กทุกคนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

"ยูนิเซฟขอขอบคุณที่คุณช่วยให้ยูนิเซฟสามารถทำงานเพื่อให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่รอดและมีสุขภาพแข็งแรงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงวิกฤตโควิด-19"