ทุกนาทีคือชีวิต ต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ กับ BOX OF LIFE
เด็กราว 1.9 พันล้านคนอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะโลกยังเผชิญกับวิกฤตที่ทับซ้อน จากสงคราม โรคระบาด ภาวะโลกร้อน และวิกฤติเศรษฐกิจ

เราไม่อาจนิ่งเฉยต่อไปได้

เด็กราว 1.9 พันล้านคนอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะโลกยังเผชิญกับวิกฤตที่ทับซ้อน จากสงคราม โรคระบาด ภาวะโลกร้อน และวิกฤติเศรษฐกิจ

เราไม่อาจนิ่งเฉยต่อไปได้

สงคราม ภัยพิบัติ วิกฤติเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและมีชีวิตรอดของเด็ก ๆ
หากเราไม่ช่วยเหลือตอนนี้ เด็กนับล้านคนจะตกอยู่ในความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้อย่างโรคระบาด ภาวะทุพโภชนาการ และการขาดแคลนน้ำสะอาด

        ยังมีเด็กมากมายในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เด็กอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง และอีกกว่า 23 ล้านคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพราะขาดวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น แต่เราร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ ได้ ด้วย UNICEF Box of Life

อย่าปล่อยให้ "การสูญเสีย" กลายเป็นเรื่องปกติ
น้ำคือชีวิต ในขณะที่เรามีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ แต่ประชากรกว่า 2.2 พันล้านคนบนโลกนี้ยังเข้าไม่ถึงน้ำสะอาด

น้ำที่ปนเปื้อนและการขาดสุขาภิบาลอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การเข้าถึงน้ำสะอาด คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม

โปรดบริจาคเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่เด็ก ๆ และปกป้องพวกเขาไม่ให้เสียชีวิตจากโรคที่มากับน้ำ

ประเภทของ BOX OF LIFE
“น้ำคือชีวิต”

ในขณะที่เรามีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ แต่ประชากรกว่า 2.2 พันล้านคนบนโลกนี้ยังเข้าไม่ถึงน้ำสะอาด น้ำที่ปนเปื้อนและการขาดสุขาภิบาลอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การเข้าถึงน้ำสะอาด คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม โปรดบริจาคเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่เด็ก ๆ และปกป้องพวกเขาไม่ให้เสียชีวิตจากโรคที่มากับน้ำ

ประเภทของ BOX OF LIFE

ร่วมบริจาคกล่อง
Box of Life พิเศษ
แบบ BOX SET

รับฟรี! กระเป๋า shopping จาก UNICEF
(White / Size L)

กระเป๋ายูนิเซฟ box of life 2022 รูปที่ 1

ร่วมบริจาคกล่อง
แบบ BOX SET

รับฟรี! กระเป๋าและเซตเข็มกลัด

ร่วมบริจาคกล่อง
Box of Life
แบบ BOX SET

รับฟรี! กระเป๋า shopping จาก UNICEF
(White / Size L)

กระเป๋ายูนิเซฟ box of life 2022 รูปที่ 1

ร่วมบริจาคกล่อง
แบบ BOX SET

รับฟรี! กระเป๋าและเซตเข็มกลัด

ร่วมมอบ BOX OF LIFE
เป็นของขวัญให้กับเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

*เรากำลังเร่งผลิตของที่ระลึก ขออนุญาตจัดส่งของให้ท่านหลังปีใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก

ร่วมมอบ BOX OF LIFE
เป็นของขวัญให้กับเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
฿

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

*เรากำลังเร่งผลิตของที่ระลึก ขออนุญาตจัดส่งของให้ท่านหลังปีใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก

ยูนิเซฟช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตใจเมตตาเช่นคุณ

ในปี 2565 ยูนิเซฟได้จัดส่งอาหารบำบัดช่วยชีวิตถึง 1.5 พันล้านซอง เพื่อช่วยเด็ก ๆ ใน 76 ประเทศทั่วโลก อาหารบำบัดนี้ได้รักษาเด็กถึง 10 ล้านคน โดยยูนิเซฟถือเป็นองค์กรที่จัดส่งอาหารบำบัดช่วยชีวิตมากที่สุดในโลก

ยูนิเซฟแบ่งกลุ่มความช่วยเหลือให้แก่เด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากที่สุด ผ่านประเภทของ UNICEF Box of Life
กล่องช่วยชีวิต

กล่อง UNICEF Box of Life เพื่อช่วยชีวิต
เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้กว่า 30,000 ลิตร​ รวมถึงอาหารบำบัดฉุกเฉินถึง 120 ซอง และผ้าห่มอุ่น 2 ผืนให้เด็กที่ประสบภัยหนาว

กล่องสุขอนามัย

กล่อง UNICEF Box of Life เพื่อสุขอนามัย
เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถจัดส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ถังเพื่อเก็บน้ำไว้บริโภค สบู่ทำความสะอาด เม็ดฟู่ทำน้ำสะอาด และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกลุ่มผู้เปราะบางในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กล่องวัคซีนเด็ก

กล่อง UNICEF Box of Life บรรจุวัคซีน
กล่องนี้จะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถส่งวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ หัด และโปลิโอ ไปถึงเด็ก ๆ วัคซีนเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เด็ก โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก สร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะช่วยปกป้องพวกเขาจากโรคร้ายที่ป้องกันได้

...
BOX OF LIFE
แบบ BOX SET

คุณสามารถเลือก UNICEF Box of Life แบบ BOX SET ที่ให้ความช่วยเหลือแบบครอบคลุมทุกด้าน เพียงกล่องละ 5,000 บาท

BOX OF LIFE
แบบ BOX SET

คุณสามารถเลือก UNICEF Box of Life แบบ BOX SET ที่ให้ความช่วยเหลือแบบครอบคลุมทุกด้าน เพียงกล่องละ 5,000 บาท

เนื่องจากหลักการของเรา คือ การเร่งตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง ในบางกรณี เราจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการเร่งด่วนกว่าในขณะนั้น ขอให้คุณมั่นใจได้ว่า การสนับสนุนจากคุณกำลังช่วยเหลือเด็ก ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแท้จริง

ช่วยชีวิต
สุขอนามัย
วัคซีนเด็ก
BOX SET
ช่วยชีวิต
สุขอนามัย
วัคซีนเด็ก
BOX SET